Regulamin

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

II. Warunki zawarcia umowy sprzedaży.

III. Sposoby i terminy płatności za zamówienie.

IV. Dostawa produktu: koszty, sposoby i terminy.

V. Zmiana, rezygnacja, zwrot zamówienia.

VI. Reklamacja produktu.

VII. Zwrot należności.

VIII. Informacje o produktach.

IX. Ceny i promocje.

X. Postanowienia końcowe.


 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki działania strony sztukkilka.pl oraz produkty i sposób sprzedaży prowadzonej poprzez sklep internetowy www.sztukkilka.eu z zastosowaniem się do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Zgodnie z rozdziałem 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość” Art. 12. 1. Wszelkie niezbędne dane dotyczące zawarcia umowy, w tym dostęp do regulaminu, informacji o sposobie zwrotu i reklamacji produktów wraz z danymi firmy zostaną przekazane Klientowi najpóźniej w momencie wyrażenia przez niego chęci związania się umową na odległość lub poza siedzibą firmy.

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Witryna sztukkilka.pl i Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sztukkilka.eu prowadzony  jest przez  firmę:

 

Sztuk Kilka Marta Norenberg z siedzibą w: 05 – 806 Granica, ul. Jodłowa 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 524-25-44-485 oraz REGON 146979628, dalej zwaną „Administratorem” i „Sprzedawcą”.

 

2. Wszystkie zdjęcia, teksty nazwy i logotypy znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność Administratora lub własność osób wymienionych na stronie i podlegają ochronie prawnej. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i przetwarzanie ich bez wcześniejszego poinformowania go i otrzymania pozwolenia.

 

3. Adres pracowni do korespondencji i przelewów:

Sztuk Kilka Marta Norenberg

ul. Jodłowa 25, 05 – 806 Granica

Bank ING: 60 1050 1924 1000 0091 1767 7782

NIP: 524 254 44 85

e-mail: studio@sztukkilka.pl

tel. 534 00 46 46

 

4. Definicje

 

 • DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

 • DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

              a) firmę kurierską;

              b) Pocztę Polską S.A

 

 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.

 

 • SPRZEDAWCA / ADMINISTRATOR – Marta Norenberg prowadząca firmę Sztuk Kilka Marta Norenberg z siedzibą w: 05 – 806 Granica, ul. Jodłowa 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 524-25-44-485 oraz REGON 146979628

 

 • SKLEP INTERNETOWY  / SKLEP – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.sztukkilka.eu

 

 • WITRYNA – strona internetowa funkcjonująca pod adresem sztukkilka.pl i sztukkilka.eu wraz z podstronami.

 

 • PRODUKT – rzecz przedstawiona w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 • KOSZYK ZAMÓWIENIA / KOSZYK – miejsce na Stronie Internetowej udostępnione Klientowi, do dodawania Produktów w celu ich późniejszego zakupu i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane w Sklepie Internetowym i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 • FORMULARZ KONTAKTOWY - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą.

 

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – druk dostępny na dole strony z Regulaminem w formie załącznika do pobrania, potrzebny do realizacji Zamówienia Indywidualnego. 

 

 • ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez Klienta, przekazanej poprzez wiadomość wysłaną na adres: studio@sztukkilka.pl lub poprzez kontakt przez Formularz Kontaktowy. W celu złożenia Zamówienia Indywidualnego Klient zobowiązany jest do wypełnienia Formularza  Zamówienia.

 

 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i Witryny.

 

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi spełnić wymagania techniczne, które wyszczególniają tylko narzędzia niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym zastosowanym przez Sprzedawcę, to jest:

 

 • komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • uruchomienie w przeglądarce internetowej opcję zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

 


 II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W momencie złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez Sklep Internetowy następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

2. Wszystkie ceny Produktów podane są na stronie Sklepu Internetowego w polskich złotych wraz z doliczonym 23% podatkiem VAT. Klient ma możliwość podejrzeć wartość Produktu także w walucie: Euro, Dolarach Amerykańskich i Funtach Brytyjskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną przedstawione klientowi w Koszyku Zamówienia. O łącznej należności za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami dostawy Klient dowiaduje się w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Należność ta wyświetla się także w podsumowaniu Zamówienia, tuż przed chwilą wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu niezwłocznie wyświetli się komunikat  potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę oraz zawarcie Umowy Sprzedaży. Równocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie wysłane w wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia oraz zapisana uzupełniająco w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 

5. W przypadku Zamówień Indywidualnych Sprzedawca prosi Klienta o kontakt na adres mailowy studio@sztukkilka.pl lub poprzez Formularz kontaktowy w celu ustalenia szczegółów zamówienia. Po ich ustaleniu Klient zobowiązany jest wypełnić Formularzu Zamówienia. Jeśli Klient prześle wypełniony i podpisany skanu lub wyraźne zdjęcie Formularza Zamówienia oraz uiści 40% zaliczki liczone od kwoty wcześniej ustalonej ze Sprzedawcą, to jest to równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

6. Z uwagi na artystyczny i niepowtarzalny charakter oferowanych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia indywidualnego. Sprzedawca może przedstawić Klientowi inne opcje na realizacje zamówienia lub polecić inne firmy do jego realizacji.

 


III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 

1. Z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

 

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING: 60 1050 1924 1000 0091 1767 7782.

b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

c) płatności elektroniczne odbywające się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, obsługiwane przez spółkę Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

e) płatność kartą płatniczą po przez system płatności Sum Up przy odbiorze osobistym.

 

2. Termin płatności:

 

a) przy wyborze płatności przelewem lub płatności elektronicznych Sprzedawca prosi o wpłatę należności w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta wysyła przypomnienie o płatności, która mija za kolejne 5 dni kalendarzowych. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w tym terminie Sprzedawca anuluje zamówienie. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu płatności po wcześniejszej prośbie Klienta.

b) w przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązuje się do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 


IV. DOSTAWA PRODUKTU: KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY.

 

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, z wyjątkiem Produktów których cena przekracza 500 PLN, wtedy przesyłka kurierska jest darmowa, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są widoczne w Koszyku, po dodaniu do niego Produktu. Klient ma w Koszyku możliwość wyboru dogodnej dla niego formy dostawy.  Informacje o wszystkich rodzajach i kosztach dostawy zawarte są na podstronie Dostawa i płatność.

 

2. Klient ma do wyboru kilka metod dostawy Zamówienia:

 

a) przesyłka pocztowa wartościowa 

b) przesyłka kurierska, w tym także przesyłka kurierska za pobraniem;

c) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym umówieniu się.

 

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku złożenia Zamówienia Indywidualnego czas ten jest indywidualnie ustalany pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

 

Sposób liczenia terminu dostawy Produktu do Klienta:

 

a) przy wyborze przez Klienta przelewu bankowego lub płatności elektronicznej za pośrednictwem Przelewy24, termin 30 dni na dostawę liczy się od dnia zaksięgowania płatności.

b) przy wyborze przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin 30 dni na dostawę liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c) Produkty oferowane na Sklepie są od razu dostępne, chyba że w opisie Produktu znajduje się inna informacja. W przeciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania płatności / wyboru opcji za pobraniem paczka jest gotowa do wysyłki. Czas dostawy zależny jest także od wybranej opcji Dostawy oraz Dostawcy. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy Dostawcy Sprzedawca nie odpowiada.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych (choroba, wypadek, sprawy rodzinne) i jednocześnie deklaruje niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta.

 

5. Czas Dostawy może zostać wydłużony w przypadku urlopu Sprzedawcy. O wszelkich urlopach i nieobecności Sprzedawcy Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Informacja taka pojawi się na stronie głównej Sklepu, nad każdym produktem oraz w Koszyku przy składaniu Zamówienia i w wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie zmianę kosztu Dostawy zależnie od specyfiki danego Zamówienia o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

7. Sprzedawca do przesyłki zawsze dołącza dowód zakupu w postaci paragonu. Jeśli Klient chce wysłać zakupiony Produkt, jako prezent musi wcześniej poinformować Sprzedawcę, aby nie dokładał paragonu do wnętrza przesyłki.

 


V. ZMIANA, REZYGNACJA, ZWROT ZAMÓWIENIA

 

1. Sprzedawca daje Klientowi możliwość wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu, jak również rezygnacji z niego, jeśli jest to Produkt zamówiony po przez Sklep.

 

a) W tym celu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zakupu na adres mailowy studio@sztukkilka.pl.

b) W przypadku rezygnacji z Zamówienia Indywidualnego Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia Indywidualnego złożonego przez Klienta.

 

2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy Produktu do Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. Wystarczy, aby w tym terminie Klient wysłał oświadczenie na adres mailowy studio@sztukkilka.pl, może przy tym wykorzystać wzór dostępny pod Regulaminem.

 

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta iż otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

4. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania w ciągu 14 dni zwracanych Produktów, które muszą być kompletne. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów. Zwrotu można dokonać przykładowo za pomocą Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pod wcześniej umówionym adresem.

 

5. Klient odsyła Produkt do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Jego koszt jest zależy od cennika Dostawcy, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Produkt do Sprzedawcy.

 

6. Jeżeli Sprzedawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub kosztów zwrotu Produktu, Klient nie ponosi tych opłat i kosztów.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, w nieprzekraczalnym  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca zwraca koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy, jaki Klient mógł wybrać przy zakupie Produktu, nawet jeśli Klient wybrał droższą przesyłkę.

 


VI. REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamawianych Produktów bez wad.

 

2. Klient może złożyć reklamację:

 

a) drogą pisemną na adres: Sztuk Kilka Marta Norenberg, ul. Jodłowa 25, 05-806 Granica

b) poprzez e-mail – za pomocą poczty elektronicznej na adres: studio@sztukkilka.pl

 

3. W opisie reklamacji Klient jest proszony o zwarcie poniższych informacji:

 

 • nazwa Produktu, rodzaj i termin wystąpienia wady
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację

Powyższą prośbę należy rozumieć wyłącznie jako zalecenie, która nie ma wpływu na skuteczności reklamacji. Klient może, ale nie musi, skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacji dostępnego w formie załącznika Regulaminu a także na podstronie Zwroty i Reklamacje.

 

4. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawcy w powyższym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji, oznacza to, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 

5. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta może wymagać dostarczenia Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sztuk Kilka Marta Norenberg, ul. Jodłowa 25, 05-806 Granica. Sprzedawca może także sam zamówić k Dostawcę , który odbierze przesyłkę z Produktem od Klienta, co wcześniej zostanie uzgodnione z Klientem.

 

6. Prośba o dostarczenie Produktu nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza praw Klienta wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 

7. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów. Stanowi ona interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. W przypadku reklamacji Produktu uszkodzonego przez Dostawcę, Klient odbierając od Dostawcy przesyłkę zobowiązany jest sprawdzić jej stan (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę.

 

9. Posiadanie protokołu szkody nie jest niezbędne do złożenia reklamacji, a jego brak nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń́ powstałych w trakcie przesyłki. Protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany reklamowanego produkt na pełnowartościowy.

 

11. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo w przypadku odstąpienia Klienta od umowy zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

 

12. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że nie odpowiada za zgłoszone wady, gdyż wynikają one z nieprawidłowego użytkowania Produktu przez Klienta, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

 


VII. ZWROT NALEŻNOŚCI

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni w przypadku:

 

 • odstąpienia od umowy przez Klienta / zwrot zamówienia
 • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.

 

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli w tym terminie do Sprzedawcy nie dotrze zwracany przez Klienta Produkt.

 

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient zaproponował bądź zgodził się na inne rozwiązanie.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub jego opóźnienie wynikające z przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, a także z powodu opóźnionego ich przekazania do Sprzedawcy.

 


VIII. INFORMACJE O PRODUKTACH

 

1. Produkty oferowane w Sklepie powstały na bazie projektów autorskich Marty Norenberg i podlegają ochronie praw autorskich. Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie rożnych technik artystycznych, w tym: złotnictwa, ceramiki, fusingu, emalii połączonych z naturalnymi i syntetycznymi surowcami takimi jak: kamienie szlachetne i ozdobne, żywica UV, masy termoplastyczne, skóra naturalna i sztuczna. Materiały pochodzenia naturalnego mogą posiadać drobne ryski, inkluzje i przebarwienia, które nie są wadą produktu lecz jego integralną częścią.

 

2. Zdjęcia oraz filmy  prezentujące Produkty zamieszczone na stronach Sklepu i opisane na blogu nie oddają rzeczywistej wielkości oraz kolorów Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny. Przy zdjęciach każdego Produktu znajduje się informacja o jego wymiarach i wadze srebra użytego w danym wyrobie.

 

3. Ze względu na artystyczny charakter sprzedawanych Produktów klient zobowiązuje się do odpowiedniego obchodzenia się z nimi. Do każdego zamówienia dodawana jest informacja o pielęgnacji biżuterii, ułatwiająca prawidłowe użytkowanie Produktu. Reklamacje wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktów nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 


IX. CENY I PROMOCJE

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów  znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do przeceniania wybranych Produktów.

 

2. Cena, która była podana przy produkcie w trakcie złożenia zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego Produktu.

 

3. Sprzedawca może dodawać i likwidować  oferowane w Sklepie produkty, ale nie dotyczy to Produktów, które zostały już zamówione przez Klienta.

 

4. Produkty, których cena przekracza  500 PLN brutto są wysyłane darmową przesyłką kurierską. Przesyłka nie jest darmowa, jeśli Klient wybierze inną formę dostawy.

 

5. Sprzedawca może przyznawać klientom stałe lub jednorazowe rabaty.

 


X. POSTANOWINIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.sztukkilka.pl/regulamin oraz w siedzibie Sklepu. Regulamin, na żądanie Klienta, zostanie mu nieodpłatnie przekazany w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

2.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim oraz angielskim.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać w momencie publikacji na stronie Witryny.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2019.

Ważne: moja strona wykorzystuje pliki cookies. Używam informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania mojego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący ze mną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję